objednání: 775 353 206

HONORÁŘ

služba

délka konzultace

konzultace on-line

60 minut

700

konzultace Horní Bludovice

60 minut

700

supervize v organizaci

60 minut

1000 *

vzdělávání

dle ujednání

dle ujednání

* u supervize v organizaci účtuji v rámci MS regionu cestovní náklady: 5 Kč/km, jinak dle ujednání

 

Číslo účtu / kód banky: 2300587746/2010 

 

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, s výjimkou projektu VZP „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“

Nejsem plátcem DPH.

 

 

      
 

 

Slevy jsou možné po dohodě, zejména při dlouhodobé spolupráci,

nebo v případě prokázané tíživé sociální situace klienta.

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer