objednání: 775 353 206

 

 

 

 

 

                           MGR. KATEŘINA MOTALOVÁ

MGR. KATEŘINA MOTALOVÁ

 

Vzdělání

 

2007 - 2011

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní obor Speciální pedagogika pro učitele

Ukončení státní závěrečnou zkouškou, titul Mgr.

2002 - 2007

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní obor Speciální pedagogika

Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

 


Další vzdělání a specializace

 

Bazální stimulace

2008

Mezinárodní certifikáty Bazální stimulace, základní a nástavbový seminář

Institut Bazální stimulace s.r.o., PhDr. Karolína Friedlová

Výchova a vzdělávaní dětí s autismem

2001

Teoreticko-praktický kurz APLA, Mgr. Kateřina Thorová

Problematika inkluzivního vzdělávání

2016

absolvování kurzu Právní úprava inkluzivního vzdělávání, Nadační fond Rytmus - školské zařízení pro DVPP

2016 - 2017

 Lektor pro společné vzdělávání, Národní institut dalšího vzdělávání Praha

 

Zaměstnání

 

Od 1. 11. 2016

ZŠ a MŠ Osvětimany, Osvětimany 282

Školní speciální pedagog

Od r. 2012

Mateřská dovolená, navazující rodičovská dovolená

2005 - 31. 12. 2016

Základní škola speciální, Šafaříkova 991, Litvínov

Učitelka (třídy pro žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami a třídy přípravného stupně ZŠ speciální)

2003 - 2005

Speciální školy Litvínov, Smetanova 39

Asistentka pro žáky s těžkým postižením

Vychovatelka ŠD

 

2000 - 2003

Speciální škola Svítání o.p.s.; Pardubice

Vychovatelka ve třídě pro žáky s autismem

Osobní asistentka žáka s autismem

Osobní asistentka žáka s tělesným postižením integrovaného na běžné ZŠ

 

Další profesní aktivity

 

2011 - 2012

Senses, o.s.; Litvínov

Spoluzakladatelka a předsedkyně občanského sdružení pro rodiny s dospívajícími a dospělými s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

2003 - 2011

Občanské sdružení Porozumění; Litvínov

Lektorka Výtvarného kroužku pro děti s postižením

Vedoucí příměstských táborů pro děti s postižením

 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer