objednání: 775 353 206

                       

                           OBJEDNÁNÍ NEBO DOTAZ

 

 

 

       Supervizor je ten, kdo přináší pohled "odjinud". Poskytuje

            bezpečí, respekt a důvěru, pomáhá na cestě k cíli.

 

 

                

 

                                       

O SUPERVIZI

Supervizi poskytuji zejména pracovním týmům a jednotlivcům v tzv. pomáhajících profesích, ale také v komerční sféře.

Supervizi chápu jako specifickou formu vzdělávání, profesního a osobního rozvoje. 

Supervizor zprostředkovává supervidovaným - při zdařilé spolupráci - nezatížený náhled na činnost, kterou vykonávají, a to s cílem jejich osobního a profesního růstu, s cílem vyvarovat se závažných pochybení nebo s cílem potvrzení kvality jejich činnosti (tzv. technika oceňování). 

Absolventi  vzdělávacích nebo supervizních programů  označují v evaluačních dotaznících  jako významnou „přednost  "mého" přístupu“ možnost bezprostředně, vlastně již po několikahodinovém setkání,  aplikovat získané poznatky při vlastní práci nebo v komunikaci. Ve zpětných reflexích často popisují změny, ke kterým v jejich praxi (někdy i v osobním životě) došlo,  „přestože použili  minimálních prostředků“.

Jako hlavní přínos systemického přístupu nejčastěji uvádějí:

  • poznání nových metod profesionální práce
  • získání nástrojů a technik k využití těchto metod a technik
  • posílení vlatních profesních kompetencí
  • započetí práce se sebou, zejména v oblasti reflektování osobních či profesních možností a limitů

OBJEDNÁNÍ NEBO DOTAZ

zpět na úvod: HOME

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer