objednání: 775 353 206

KDY JE UŽITEČNÁ MANAŽERSKÁ SUPERVIZE

Hlavní pracovní náplní manažera je práce s lidmi, jejich řízení, motivace, vedení a kontrola. Tyto činnosti kladou vysoké nároky zejména na psychiku a psychosociální dovednosti - takzvané soft skills

Mnoho ředitelek a ředitelů je po nástupu do vedoucí funkce „hozeno do vody“ a učí se pracovat s lidmi hlavně metodou pokusu a omylu. Přestože leccos dokážou zvládnout sami nebo s pomocí kolegů či přátel - a samozřejmě dalším vzděláváním - je dobré, když mají "někoho zvenčí", kdo jim pomáhá ujistit se, zda to, co dělají, dělají dobře, nebo jim pomůže rozhodnout se, jak postupovat v případě konkrétní složité situace či konkrétního člověka.

Takovým „externím profesionálem“, s nímž mohou otevřeně a bezpečně mluvit o své práci, svých pocitech, pochybnostech, obavách a potřebách, může být dobrý supervizor.

JAK SE ALE POZNÁ DOBRÝ SUPERVIZOR?

Samozřejmě musí být náležitě odborně i osobnostně připraven. To však pochopitelně stále není zárukou úspěšné spolupráce.

Uvádí se - a moje zkušenost mi toto stále znovu potvrzuje - že základním předpokladem zdařilé supervizní práce je vytvoření  dobrého profesionálního vztahu mezi supervizorem a supervidovaným.

Proto je vždy užitečné nejdříve supervizora „vyzkoušet“. Ve hře je totiž mnoho faktorů, které vůbec nemusí být výhradně z racionálního světa.

To je důvod, proč nabízím klientům možnost společného setkání, které probíhá sice úplně stejně jako sezení při dlouhodobé spolupráci, ale oba do něj vstupujeme bez předpokladu nutnosti jakéhokoli dalšího vzájemného závazku.

Pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo máte zájem o setkání, klikněte zde: NAPIŠTE MI. Ozvu se Vám zpět ihned, jakmile to bude možné. 

 

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU

ZPĚT HOME

 

Kontaktní formulář - supervize

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer