objednání: 775 353 206

 

 

      

NEVÍTE, JAK PROBÍHÁ NÁVŠTĚVA U TERAPEUTA? 

 

 NEBOJTE SE ZAVOLAT NEBO PŘIJÍT.

 

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? 

 

POSLAT DOTAZ

 

 

 

    

JAK TO CHODÍ V SEZENÍ

Zatímco v některých zemích, zejména na západ od našich hranic, již po desetiletí patří návštěva poradce nebo terapeuta k  "dobrému tónu" (dokonce může být někdy až nepřiměřeně četná), u nás bývá tato forma pomoci s řešením problémů mnohými lidmi chápána dosud jako projev slabosti nebo osobního selhání.

Zvláště v menších městech a na venkově jsou lidé zvyklí své starosti a trápení - s dětmi, s partnerem, s rodiči, s kolegou nebo sami se sebou - nosit v sobě a nehledat odbornou pomoc. Někdy bývá důvodem problematická dostupnost takové služby, častější je ale obava z něčeho nového, neobvyklého, neznámého.

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ V SYSTEMICKÉ TERAPII A V PORADENSTVÍ

Vždy se jedná o formu rozhovoru. Klient přichází se svým tématem (potíží, potřebou) a ve spolupráci s terapeutem si ujasňuje, co od sezení očekává, co mu může pomoci, čemu se chce naučit, co od terapeuta "vlastně potřebuje". Až je toto jasné, začíná spolupráce na uskutečnění dohodnutého cíle. A to se děje opět formou rozhovoru.

DÉLKA SPOLUPRÁCE

Počet konzultací lze dohodnout předem, u systemického přístupu je však obvyklejší stanovit frekvenci a počet sezení až v průběhu spolupráce. V mé praxi se zpravidla omezuje poskytnutí poradenských služeb  na jednu až dvě konzultace, počet sezení v případě terapie a rozvoje osobnosti se pohybje v rozmezí 4 - 10 konzultací jednou za 3 - 4 týdny, to ale není podmínkou.

moje odborná způsobilost a ETICKÉ ZÁSADY

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a splňuji kritéria pro zapsání do seznamu psychoterapeutů ČAP: czap.cz/kriteria-pro-zapsani-do-seznamu.

Při své práci se důsledně řídím Etickým kodexem EAP (Evropská asociace pro psychoterapii)  www.dropbox.com/s/cmt1tjfl9mraeri/eticke-zasady-eap.pdf?dl=0

 

potřebujete se ještě na něco zeptat?  -  POSLAT DOTAZ

zpět na úvod: HOME

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer