objednání: 775 353 206

     

    SEMINÁŘ  "ASERTIVNÍ TECHNIKY PRO UČITELE"

 


           - JE URČEN UČITELŮM VŠECH TYPŮ ŠKOL

             - ROZSAH 8 HODIN, POPLATEK 900,- Kč

 

 

             klikněte pro nezávaznou přihlášku: MÁM ZÁJEM 

 


                                    VÍCE O SEMINÁŘI ↓

 

 

 

 

ASERTIVNÍ TECHNIKY PRO UČITELE - PODROBNĚ O SEMINÁŘI; reference

Vzdělávací program vychází z dlouholetých zkušeností lektorky ohledně potřeb, požadavků a očekávání účastníků vzdělávání ve vztahu k uvedenému tématu.

Cílem programu je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu, představit jim interaktivní formou tzv. asertivní práva, nabídnout v uceleném přehledu asertivní techniky a poté pomoci každému účastníku individuálně (cestou sebezkušenostních cvičení a sebereflexe) s ujasněním, které z asertivních technik může vhodně využít ve své vlastní praxi a které oblasti asertivního jednání by měl, resp. mohl u sebe posilovat především.

Každý účastník obdrží pracovní a učební materiál v rozsahu 20 stran.

 

Obsah programu

                    

a) Specifika asertivního jednání 

- pokusy o definici

- mýty o asertivitě

- projevy asertivního jednání

- pasivita, agresivita, asertivita

- manipulace a obrana před manipulací

 

b) Asertivní práva 

- práce s učebním textem

- cvičení, reflektování, diskuze

 

c) Asertivní techniky 

- přehled základních technik

- možnosti a vhodnost jejich uplatnění

- cvičení, reflektování, diskuze

 

d) Asertivní kritika 

- konstruktivní a nekonstruktivní kritika

- přijímání kritiky

- vyjadřování kritiky

- aktivní naslouchání

- reflektování

 

e) Kazuistiky a příklady dobré praxe 

- Vzhledem k interaktivní formě semináře je obsah tohoto bodu zařazován aktuálně a průběžně v rámci všech ostatních dílčích témat. Lektorka vždy reaguje na podněty, potřeby a dotazy účastníků vzdělávání, kteří si současně ujasňují, které asertivní dovednosti již úspěšně uplatňují, kde jsou jejich rezervy (limity), jakých chyb se případně dopouštějí, které techniky si chtějí osvojit a jaké dovednosti potřebují či chtějí posílit. 

 

Lektorka:

Karla Maříková  -  O MNĚ

PŘIHLÁŠKA NEBO INFO: MÁM ZÁJEM

        

Reference             

  

Tématu asertivita se věnuji pravidelně od roku 2010 a z hlediska vlastních preferencí je považuje za jednu ze stěžejních oblastí svého lektorského působení.

 

Uvádím hodnocení dvou akcí.

 

1.     ZŠ Hostinné 25. a 26. říjen 2012

Mgr. J. S.

Materiály ještě využijeme i pro další pedagogy.

Lektorka je vysoce profesionální a také lidská.

Školení bylo vedeno ve velmi příjemné atmosféře, bylo velmi pozitivní.

Mgr. Z. K.

Oceňuji velmi příjemnou atmosféru, schopnost empatie lektorky a praktický přínos kurzu.

Rozhodně jsem motivován k prohloubení nabytých znalostí.

Mgr. B. V.

Lektorka byla velmi příjemná, lidská. Ráda bych školení s ní absolvovala znovu.

Školení bylo velmi užitečné a pro pedagogickou činnost přínosné.

Mgr. S. D.

Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Spoustu věcí jsem si uvědomila. Lektorka se nám věnovala nad rámec tématu školení.

Tématům jsem porozuměla a určitě některé informace využiji ve své práci. Bylo to velmi inspirativní.

Mgr. M. Č.

Lektorka má příjemné vystupování, velké znalosti v oboru psychologie, pohotově reaguje na dotazy.

Mgr. R. J.

Jasná pravidla a struktura předem (respekt)

Příjemné jednání, smysl pro humor

Přínos

Praktické rady a techniky relaxace

Pohled na věci i z jiných stran

Připomenutí důležitosti pozitivního přístupu a pochvaly

Mgr. L. E.

Paní lektorka pracovala velice profesionálně. Vše srozumitelně vysvětlila.

Celkový dojem velice kladný

I. B.

Názorné příklady se budu snažit uvést do praxe – výborná lektorova motivace.

M. Š.

Lektorka svým přístupem a metodami práce dokázala navodit aktivní spolupráci všech zúčastněných.

Školení předčilo očekávání všech účastníků, bylo vtipné a neúnavné.

Mgr. H. K.

Paní Maříková byla velice příjemná.

Mgr. H. K.

Zjistila jsem, že stresu se zbavím také jinými relaxačními technikami, než jsem byla zvyklá.

Paní Maříková byla velice příjemná.

Mgr. L. S.

Líbilo se mi, že použité příklady byly z praxe. Děkuji za návody, které půjdou do praxe aplikovat.

 

2.     Opavská lesní a.s.

Vážená paní magistro,

jménem všech účastníků školení na téma základy asertivity, konaném ve dnech 1. 3. – 2. 3. 2012 v prostorách hotelu Mánes ve Svratce, Vám chci osobně velice poděkovat za prezentaci daného tématu na velmi vysoké úrovni.

Především chci vyzvednout Vaše odborné znalosti a osobní podání dané problematiky. Zcela jste předčila naše očekávání. Hluboce oceňuji Vaše umění pomáhat lidem s cílem vytvořit jim psychickou pohodu, která je tak nutná pro každého jedince naší společnosti.

Ještě jednou děkuji a těším se na další příležitost setkat se s Vámi.

Ing. Jindřich Grosser

ředitel Opavské lesní a.s.

 

přihláška nebo info: MÁM ZÁJEM

 

návrat: NABÍDKA SEMINÁŘŮ

 

 

 

 

 

 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer