objednání: 775 353 206

 "Dozvěděla jsem se, jak určit komunikaci, aby byli oba účastníci na správné vlně a aby došli k úspěšnému řešení. Seminář byl veden zvláštní formou, ovšem možná díky tomu bude využití v praxi lepší."

 

"V pozitivnějším nahlédnutí na svou práci a roli učitele. Upřímně řečeno to byl jeden z mála seminářů, který nebyl nudný."

 

"Nejlepší seminář za poslední roky. Mockrát děkuji!!!"

 

 

Další hodnocení níže ↓

Hodnocení účastníků

 10. 5. 2017, Holice, 11. 5. 2017 Dolany (agentura Olchavová)

Čím byl pro Vás tento seminář užitečný?

Seminář mi poskytl velmi užitečné rady v komunikaci s rodiči, ale i se sebou samotnými, podporu v naší práci. Se seminářem jsem byla velmi spokojená a nové poznatky se mi stanou v práci velmi užitečnými. Moc děkuji paní lektorce za její velmi pěkný přístup ke klientům.

Příjemná atmosféra, vtipná lektorka. Vhodné informace u metodiky pro komunikace ve společnosti vůbec.

Naučit se komunikovat lépe, s úsměvem… Externalizace. Různé postřehy potřebné do života. Velmi přínosný seminář! Paní lektorka úžasná, mnoho pozitivní energie!

Děkuji za velmi užitečné rady, jak lépe komunikovat s okolím. Díky semináři jsem si uvědomila, že musím hlavně myslet na sebe, abych byla v pohodě a v klidu pro další práci.

Dozvěděla jsem se, jak určit komunikaci, aby byli oba účastníci na správné vlně a aby došli k úspěšnému řešení. Seminář byl veden zvláštní formou, ovšem možná díky tomu bude využití v praxi lepší.

Velmi příjemně strávený čas, dostala jsem návod, jak lépe – efektivněji komunikovat s lidmi; pomohla mi myšlenka, že někdy, ať se člověk snaží seč může, musí počítat s tím, že se to nemusí podařit, a nelze vždy „spasit svět“+ dostala jsem návod, jak pracovat na svém sebevědomí.

Skládáním střípků o komunikačních dovednostech. Hezký příklad s lahví a s batohem – znám to jinak – vaše verze je hezčí.

Uvědomila jsem si, v čem dělám v komunikaci s rodiči chyby, a to, že bych měla brát ohled i na to, jak se cítím já.

Naučila jsem se, že se o sebe musím starat.

Skvělé, poutavé, perfektní.

Vším a moc děkuji.

Skvělé, jsme sehraní, paní lektorka je výborná, odcházím spokojena.

Nejlepší seminář za poslední roky. Mockrát děkuji!!!

Velmi příjemné dozvědět se pár pozitivních věcí o sobě, o tom, že nejsem jediná, kdo má problémy s rodiči žáků. Více takových seminářů. Děkuji.

Dozvěděla jsem se, jak zvládnout své emoce. Odcházím příjemně naladěna. Děkuji.

V pozitivnějším nahlédnutí na svou práci a roli učitele. Upřímně řečeno to byl jeden z mála seminářů, který nebyl nudný.

Výborný přístup paní lektorky. Osobnost a odbornost p. lektorky. Výbornou radou Starejte se o sebe.

Humorným přístupem paní lektorky.

Příjemně strávený čas. Pěkně se to poslouchalo. Několik poznatků jsem si odnesla. Děkuji!

Jak efektivně komunikovat s rodiči 

Uvědomila jsem si, že všichni máme podobné problémy, a také, že není problém, který by nešel řešit, a že vše nemusím vždy řešit sama, ale s ostatní mi mohou pomoci.

Kvalifikovaný výklad lektorky – inspirace pro moji práci. Vzácná možnost vyslechnout si názory, rady a zkušenosti od kolegů v jednom místě a čase.

Pouze optimistický a pozitivní.

Pozitivní a klidná atmosféra.

Uvědomění si, jak je důležité vážit si svého povolání a stanovit si své hranice a možnosti.

Vaším optimismem a dobrou náladou a povzbuzením učitelského sebevědomí. Chyběl mi lepší časový rozvrh – jak bude seminář probíhat, co čekat/nečekat.

Možnost vnímat kolegy při skupinové práci v roli pozorovatele/účastníka. Méně je někdy více. Funkce příběhu

Svou praktičností, konkrétností, konečně i tím prožitkem, což u takových typů sem. není časté (hodně lidí, omezený čas). Zvědoměním.

Velmi cenné informace ke komunikaci s rodiči; pěkná práce lektora s kolektivem.

Seminář byl zajímavý, něco z toho, co si myslím, že intuitivně dělám, bylo pojmenováno, a lépe mi to pomůže si tyto věci uvědomit. Pár nových dobrých technik.

Získala jsem plno užitečných poznatků, informací a zkušeností v komunikaci s rodiči, ale i plno jiných informací z jiných témat. Moc děkuji.

Praktické informace, rady, zážitky a zkušenosti. Děkuji.

 

přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM

zpět: NABÍDKA SEMINÁŘŮ

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer