objednání: 775 353 206

    "SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRAKTICKY A KONKRÉTNĚ II"

 

            Významnou složku semináře tvoří praktická část

                           a řešení konkrétních případů.

 

 

                   - AKREDITACE MŠMT, ROZSAH 8 HODIN 

 

                      - ÚČASTNICKÝ POPLATEK 900,- Kč

 

                        -  VÍCE NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE  ↓

 

                     

 MÁM ZÁJEM - klikněte pro nezávaznou přihlášku nebo info

Společné vzdělávání prakticky a konkrétně II - podrobně o programu a také O LEKTORKÁCH ↓

Vzdělávací program je koncipován jako navazující modul k programu Společné vzdělávání prakticky a konkrétně I (základní modul) nebo jako samostatný seminář pro pedagogické pracovníky, kteří jsou již obeznámeni s tématikou inkluzivního vzdělávání v rozsahu základního modulu.

Obsah semináře je zaměřen zejména na problematiku 2. - 5. stupně podpůrných opatření, úvodní část je ve stručnosti věnována souhrnným informacím týkajícím se úvodu do problematiky, výkladu právních předpisů a prvnímu stupni podpůrných opatření.

Vedle obecně platných informací ohledně právních norem a doporučených postupů tvoří významnou složku programu praktická část a řešení konkrétních případů, s nimiž se účastníci vzdělávání ve školách setkávají.

obsah (8 hodin)

 -  Filozofie společného vzdělávání a výklad právních předpisů

 -  První stupeň podpůrných opatření

 -  Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření

 -  Personální podpůrná opatření

 -  Speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky

 -  Kazuistiky a příklady dobré praxe

 

cílová skupina

Určeno ředitelům škol, výchovným poradcům, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.

 

lektorky

Karla Maříková VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU a Kateřina Motalová - MGR. KATEŘINA MOTALOVÁ
 
 

účastnický poplatek:

900,- Kč, v případě akce ve vaší škole cena dohodou

MÁM ZÁJEM

 

zpět na výběr NABÍDKA SEMINÁŘŮ

 
 
 

 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer