objednání: 775 353 206

"SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRAKTICKY A KONKRÉTNĚ I"

 

 

  - SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MŠMT, ROZSAH 8 HODIN

 

 -  PRO ŘEDITELE, UČITELE, VÝCHOVNÉ PORADCE, AP

 

                   - ÚČASTNICKÝ POPLATEK 900,- Kč

 

                     -  VÍCE NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE  ↓

 

 

MÁM ZÁJEM - klikněte pro nezávaznou přihlášku

Společní vzdělávání prakticky a konkrétně I  -  podrobně o programu a také o lektorkách

Vzdělávací program je koncipován tak, aby propojil informační a praktickou složku se složkou motivační. Kromě edukace v užším pojetí je kladen důraz na vytvoření bezpečného prostoru pro otevřenou diskuzi účastníků, sdílení jejich zkušeností, ale i pochybností či obav, a nacházení schůdných řešení.

Inovativnost (a velká ambice) programu spočívá v záměru podnítit zájem dosud méně motivovaných pracovníků škol o problematiku společného vzdělávání, případně přispět k pozitivní změně jejich postojů, a to cestou osvěty, větší informovanosti a příkladů dobré praxe.

Ostatním přináší seminář dostatek ověřených aktuálních informací, užitečných podnětů a kvalifikovaných odpovědí.

Program se podrobně zabývá 1. stupněm podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na program navazuje modul SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRAKTICKY A KONKRÉTNĚ II, který je zaměřen na 2. - 5. stupeň podpůrných opatření.

program (8 hodin)

Úvod do společného vzdělávání - motivační složka programu

Filozofie společného vzdělávání a výklad právních předpisů

Kazuistiky a příklady dobré praxe

cílová skupina

Určeno ředitelům škol, výchovným poradcům, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.

lektorky

Karla Maříková  -  VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU  a Kateřina Motalová -  MGR. KATEŘINA MOTALOVÁ

účastnický poplatek:

900,- Kč, v případě akce ve vaší škole cena dohodou

 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer