objednání: 775 353 206

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ JAKO ALTERNATIVA

 

 

Tato služba je řešením pro rodiče a jejich děti, kteří chtějí vyzkoušet i jiný způsob spolupráce s odborníkem, než nabízí tradiční školský systém. Více se dočtete níže na této stránce.  ↓

 

 

OBJEDNÁNÍ KE KONZULTACI NEBO INFO: NAPIŠTE MI

 

nebo zavolejte KONTAKT

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ JAKO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Pojem výchovné poradenství můžeme chápat dvojím způsobem. Jednak ho známe ze školního prostředí, kde je možno setkat se s výchovnými poradci. To jsou speciálně školení učitelé, kteří mají ve zvýšené míře na starosti výchovnou složku školního vzdělávání. Rodiče se  s nimi setkávají častěji v případech, kdy jejich potomek "má nějaké problémy." 

Výchovné poradenství lze ovšem také chápat jako odbornou službu, kterou mohou vyhledat rodiče dítěte  tehdy, když se od výchovného poradce, metodika prevence nebo školního psychologa ve škole dovědí, že jejich potomek "má nějaké problémy :-)." 

A právě tuto - do jisté míry alternativní službu - poskytuji ve své poradně.

Někdy přicházejí i rodiče předškoláků, kteří si neví rady s výchovou dětí nebo chtějí svoje výchovné úsilí "probrat" s někým z oboru. Často se pak stává, že rozhovor, který vedu s rodičem, nebo ještě lépe s oběma rodiči, postačí k tomu, aby se následně "polepšilo" i dítě, ačkoli se sezení vůbec neúčastnilo :-)

OBJEDNÁNÍ NEBO INFO: KONTAKT

zpět na úvod: HOME

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer