objednání: 775 353 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVOLTE, ABYCH SE PŘEDSTAVILA. ↓

 

 

 

 

 

 

DOVOLTE, ABYCH SE PŘEDSTAVILA.

 

 

KDO JSEM A CO DĚLÁM. 

Jmenuji se Karla Maříková, žiji v moravskoslezské obci Horní Bludovice - kde sídlí také poradna VIA ALTERA - a mám to velké štěstí, že své povolání vykonávám již dlouho, a přitom stále ráda.

Po studiu na filozofické fakultě jsem působila ve školství - jako učitelka, metodička, poradkyně a preventistka tzv. rizikových jevů. Postupem času jsem u sebe, ale i u svých kolegyní a kolegů, u žáků a studentů, ba i u jejich rodičů vnímala s rostoucí naléhavostí, že kromě "dělání si starostí" o vzdělávání v úzkém slova smyslu je neméně potřeba "dělat si starosti" o psychickou pohodu v procesu vzdělávání (a věru nejen v něm...).

Proto jsem se rozhodla rozšířit své učitelské kompetence o umění terapeutické. Absolvovala jsem komplexní výcvik v psychoterapii, výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v narativní terapii, dva výcviky Supervize a koučování v pomáhajících profesích a zhruba desítku dalších "menších" specializačních vzdělávacích programů. 

Kvalitu své terapeutické a poradenské práce udržuji tím, že pravidelně spolupracuji s profesionálními psychoterapeuty - supervizory, a samozřejmě se nadále vzdělávám. V současné době ukončuji výcvik v narativní terapii, která velmi obohatila můj kufřík s profesionálními pracovními nástroji.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a jako taková splňuji kritéria pro zapsání do seznamu psychoterapeutů. Jsem členkou českého institutu pro supervizi (ČIS).

V současnosti působím jako lektorka, tedy vzdělávám dospělé, dále jako poradkyně a rovněž jako terapeutka, supervizorka a koučka. Pracuji jak s jednotlivci nebo páry, tak s vícečlennými skupinami či pracovními týmy.

V individuálních a párových sezeních přicházejí klientky a klienti s nejrůznějšími potřebami nebo obtížemi. Někteří žádají spíše jednorázové poradenství, jiní se rozhodnou pro delší spolupráci.

S žádostí o pomoc se na mne obracejí též rodiče, kteří mají problémy se svým potomkem, ale současně třeba i sami mezi sebou. Není pak samozřejmě neobvyklé, že se taková situace projeví jako obtíž celé rodiny. Proto je v nabídce mých služeb více možností, jak hledat zlepšení pro všechny, koho se "to trápení" dotýká.

Vedle rodičů tvoří významnou skupinu mé klientely učitelé resp. vychovatelé. Pracuji s nimi buď terapeuticky, často v oblasti sebepoznání a rozvoje osobnosti, nebo preventivně - zde bývá nejčastějším zadáním prevence stresu a syndromu vyhoření, případně doplněné o nácvik relaxačních technik.

Ředitelky a ředitelé škol "objevují" poslední dobou se zadostiučiněním velký užitek, který celému týmu, ale také jim osobně, přináší specifická inovativníní forma vzdělávání, jakou je supervize. Supervize poskytuji též pracovníkům ve zdravotnictví a v oblasti sociální práce.

Častou formu mé práce představuje také další vzdělávání  tzv. pomáhajících profesionálů v oblasti psychosociálních dovedností - nejžádanějšími tématy jsou efektivní komunikace, asertivní jednání, sebepoznávání, zvládání emocí nebo řešení konfliktních situací.

Témata tzv. soft skills a psychosociálních dovedností jsou žádána rovněž v rámci firemního vzdělávání - jedná se buď o školení manažerů, nebo se vzdělávají společně členové pracovních týmů.

Významnou oblastí, jíž se ve své praxi věnuji, a která se promítá do veškeré mé práce, je vedení profesionálního (konstruktivisticko systemického) rozhovoru. 

dále: VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU  -  HOME

 

 

 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer