objednání: 775 353 206

  SEMINÁŘ  "JAK VYUŽÍT SUPERVIZI PŘI VEDENÍ LIDÍ"

 


           - JE URČEN ŘEDITELŮM VŠECH TYPŮ ŠKOL

             - ROZSAH 8 HODIN, POPLATEK 1 900 Kč

 

 

             klikněte pro nezávaznou přihlášku: 

 

                                    VÍCE O SEMINÁŘI ↓

JAK VYUŽÍT SUPERVIZI PŘI VEDENÍ LIDÍ

VÍCE O PROGRAMU   ↓

Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky detailně s principy, formami a možnostmi využití supervize jako inovativní specifické formy celoživotního vzdělávání.

Vedle nástinu teoretických východisek a zásad supervizní práce je stěžejní část programu orientována prakticky. Účastníci získají přehled o konkrétních možnostech efektivního využití supervizních, případně intervizních setkání a rovněž se seznámí s četnými příklady dobré praxe.

Významnou součástí programu je sebezkušenostní složka, kdy v rámci workshopu proběhne ukázka supervizní práce s autentickými tématy, která představí sami frekventanti.

Program vychází z dlouholetých zkušeností lektorky a certifikované supervizorky v oblasti poskytování odborné podpory, vzdělávání a poradenství vedoucím pracovníkům a jimi vedeným týmům:

  • Co je supervize a komu je určena       
  • Metody a formy supervize                   
  • Předpoklady zdařilé supervize            
  • Bariéry úspěšné supervizní práce      
  • Kazuistiky a příklady dobré praxe      
  • Ukázka autentické supervizní práce  
Účastnický poplatek: 1900 Kč

Lektorka, supervizorka a koučka: Karla Maříková VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU 

 

Potřebujete se ještě na něco zeptat? - NAPIŠTE
               
 
 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer