objednání: 775 353 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU ↓

 

 

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ

Filozofická fakulta OU 

(relevantní) státní zkoušky: pedagogika, psychologie, český jazyk a literatura (Mgr.)

 

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ 

Výcvik v systemické psychoterapii (akreditace České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP)

(PhDr. Strnad, Mgr. Hesoun, Mgr. Macek, MUDr. Matuška, MUDr. Kunertová, Dr. Wolf jh., PhDr. Titl jh.) 

Výcvik Systemická supervize a koučování

(MUDr. Matuška)

Výcvik Supervize v pomáhajících profesích 

(PhDr. Veltrubská, Mgr. Smejkal, PhDr. Tošner)

Výcvik Narativní psychoterapie a Narativní terapie

(PhDr. Strnad, Mgr. Jargus, Jim Wilson jh. a Chana Rachel Frumin)

Výcvik v systemické párové a rodinné terapii 

(PhDr. Strnad, Mgr. Hesoun)

Specializační studium Metodik prevence sociálně patologických jevů 

(OSU)

Vzdělávací program Lektor pro společné vzdělávání 

(NIDV)

  

PRAXE V OBORU

od r. 2013 dosud        

Supervize a koučování pro jednotlivce, skupiny a týmy v oblasti školství, sociální práce a zdravotnictví

od r. 2007 dosud       

Soukromá poradenská, lektorská a terapeutická praxe, manažerská a osvětová činnost v neziskové organizaci VIA ALTERA

od r. 2003         

Prevence rizikovývh jevů ve školství

od r. 1990 

Výchovně vzdělávací, metodická a poradenská  činnost (ZŠ, SŠ, SJŠ, VOŠ, VŠ)

 

členství v profesních organizacích

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)

Český institut pro supervizi (ČIS)

 

Autorství, realizace, supervizní a lektorská spoluúčast v projektech

2022                    

Podpora supervize/koučinku/mentoringu pro pracovníky vedení ZUŠ Nový Bor

 - supervize řízení

Nadační fond Eduzměna:

2021                    

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk

- vzdělávání                      

Podpora supervize/koučinku/mentoringu pro pracovníky vedení ZUŠ Nový Bor 

- supervize řízení

Nadační fond Eduzměna

Profesní rozvoj  pedagogických pracovníků prostřednictvím supervize

(Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk)

- supervize pedagogických pracovníků

2020                     

Profesní rozvoj  pedagogických pracovníků prostřednictvím superviz

(Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk)

- supervize pedagogických pracovníků

2019                     

Jsme OSTRAVSKÁ = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium (FSS OSU)

 - odborný pracovník, průvodce praxí

2019                    

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (Národní institut dalšího vzdělávání)

- koučink pro ředitele škol

2018                     

KIPR (Národní ústav pro vzdělávání a MŠMT)

 - supervizor

2018                  

Jsme OSTRAVSKÁ = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium (FSS OSU)                               

- metodická podpora akademických pracovníků podílejících se na výuce vybraných oborů

2016 – 2017        

Efektivita supervize u pracovníků ve zdravotnictví (Lékařská fakulta OSU, FN Ostrava)

- supervizor

2015 – 2016        

Projekt 50+ Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (poradna VIA ALTERA, MS kraj)

2015                     

Vyplatí se kompostovat? Experiment 2015 (poradna VIA ALTERA, MS kraj)

2013 – 2014         

Projekt 50+ Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (poradna VIA ALTERA, MS kraj)

2013                     

Mluvme s dětmi kompetentně (MŠ a ZŠ Havířov, Město Havířov)

2012                     

Podpora nových forem práce na ZŠ a MŠ Horní Bludovice (obec Horní Bludovice)

Mluvme s dětmi kompetentně (MŠ a ZŠ Havířov, Město Havířov)

2009                    

Rozhovor jako prevence (SPŠ stavební Havířov, MS kraj)

2004                     

Cesty k sobě (ISŠ Frýdek-Místek, MS kraj)

2002                     

Nové metody a formy práce na ISŠ Frýdek-Místek (MS kraj)

 

Autorství projektů

2008                     Umění naslouchat (SPŠ stavební Havířov)

2009                     Využití psychosociálních kompetencí ve školní práci (ISZ-MC Praha)

2010                     Profesionalizace v dalším vzdělávání (ISZ-MC Praha)

2012                     Zapsáno 2012 (Nadace OKD)

2013                     Bludova hruda (Nadace VIA)

2002                     Nové metody a formy práce na ISŠ Frýdek-Místek

 

Zahraniční stáže (školy a školská pracoviště)

1993 a 1994         St. Pölten, Rakousko

1994                    Göttingen, SRN

1995 a 1996         Hamburg, SRN

 

více: KDO JSEM A CO DĚLÁM

zpět na úvod: HOME

 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer